Duyuru!
Bulunduğunuz Yerde Bayimiz Yoksa Sipariş İçin +90 505 827 98 63

 • TARİH: 19.04.2024
Reklamı Geç

SİPARİŞ: 0 505 827 98 63

Belirli Günler ve Haftalar (Kütüphaneler Haftası Mart Ayının Son Haftası)

Belirli Günler ve Haftalar (Kütüphaneler Haftası Mart Ayının Son Haftası)

 

 

 

 

 

GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ

  (KÜTÜPHANELER HAFTASI)

                                                            

GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ

  (KÜTÜPHANELER HAFTASI)

     Bu hafta Kütüphaneler Haftasıdır. Okullarda bu hafta ile ilgili çeşitli etkinlikler yapılır. Kitapların önemi, faydaları konusunda çeşitli bilgiler verilir. Öğrenciler arasında şiir, kompozisyon, resim yarışmaları. En güzel kitap okuma yarışmaları düzenlenir.

 

  Nasıl ki ağıl denilince koyunlar, garaj denilince arabalar, eczane denilince ilaçlar akla geliyorsa; kitaplık denilince de kütüphaneler akla gelmektedir. Kitapların önemi, kitaplara verilen değerle ölçülür.

Evrendeki tüm canlılar gibi insanların da besine, suya ve havaya gereksinmesi vardır. Ancak bunlar fiziksel yaşamın gereksinmeleridir. Oysa insanları, hayvanlardan ayırt eden en önemli öğe, düşüncedir. İnsanlar düşünürler, düşündüklerini yorumlar, değerlendirir ve eyleme geçirirler. Düşünsel savaşım sonucu elde edilen bilgileri, deney, beceri ve sanatlarını gelecek kuşaklara aktarmak isterler. Bu çabanın sonucu olarak yazıyı icat etmişler, geliştirerek matbaayı ve kâğıdı bulmuşlar. Dağınık ve kayıp olabilecek bu bilgileri, deneyleri, beceri ve sanatlarını kitap haline getirerek insanlığın hizmetine sunmuşlar. İnsanlık tarihini, uygarlığını, toplumsal yaşamını, savaşımını, sanatlarını bu yapıtlardan öğreniyoruz. Böylece insan yaşamının gereksinmesi olan ekmek, su ve havaya, kitaplardaki düşünce eklenerek sloganlaşmıştır.
İnsan toplumu, düşünceden uzak insanlar için “Gelişmemiş bir hayvan. Et kafalının biri. Ot gibi adam.” gibi aşağılayıcı deyimler kullanmışlardır. Görülüyor ki insanları hayvanlardan ayırt eden tek öğe, düşüncedir. İnsan toplumunun var oluşundan günümüze değin, düşüncenin özgür olmasını isteyenlerle istemeyenler arasındaki çelişki sürekli artmakta. Toplum üzerindeki egemenliklerini sürdürerek çıkar sağlamaya çalışanlar, sürekli baskıdan yana olmuşlardır. Ve “Toplumumuz bu özgürlükleri, düşünceleri kaldıracak düzeyde değildir. Bu kitaplar zihinleri bozuyor, gençlerimizi huzursuz ediyor…” diyerek kitapları suçlu göstermeye, toplumsal huzursuzluğun gerçek nedenlerini göz ardı etmeye çalışırlar.

Bir bilgin: “İnsan düşündüğü gibi yaşamaz. Yaşadığı gibi düşünür. Düşünceye etki yapan, ona kaynaklık eden, hiç kuşkusuz içinde bulunduğu, yaşadığı koşullardır. Fakat düşüncenin de karşılıklı olarak bu koşullara etki yapıp onu oluşturduğu bir gerçektir. O halde biz, ‘Mademki bu kitabı okuyor, okuyanın niyeti bu kitaptaki düşünceleri uygulamaktır.’ diyemeyiz. Bu, ilkel bir yargı olur. Bir düşünce kafaya yansıdığı gibi uygulanamaz. Bu nedenle düşünce ve düşüncenin ürün olan kitaplar yasaklanamaz, yakılamaz, toplatılamaz. Ama onlar gereğince eleştirilir. İşe yaramazlığı kanıtlanır ve böylece de fonksiyonu biten her nesne gibi onun da ölümü kendiliğinden olur…” demektedir.

Kitaplar, toplumların düşünsel güneşidir. İnsanın zekâsını ve bilgisini geliştirir, deneylerini artırır, hatalarını düzeltir. Bilinçli insan, bilimsel araştırmaya, incelemeye, üretmeye, yönetmeye, olayları sağlıklı sonuca bağlamaya yöneltir. Bilinçli insanların oluşturduğu toplumlarda, demokrasi, hukuk, ahlak ve sosyal adalet ilkeleri gerçek kurallarıyla işler. Karşılıklı saygı ve güven pekişerek artar.
Bu nedenle kitap, uygarlığın simgesi, demokrasinin somut kanıtı, karanlığın amansız düşmanıdır. Kitaplar bu amaçla değerlendirildiğinde, kitaplığın önemi artar. Aksi halde kitaplıklar, kitaptan mezarlığına ve düşüncenin tutsak evine dönüşür.Ancak kitapları severek, okuyarak, okutarak çağdaş insan olabiliriz.

 

                                   NİÇİN KİTAP OKUMALIYIZ?


Bir insanın kelime hazinesi ne kadar genişse, anlayışı o kadar yüksektir. Bir öğrenci tarihle ilgili birkaç roman okumuşsa sonraki zamanlarda, tarihi içerikli konuşmalar olduğunda konu ile ilgili terimleri hemen kavrayacaktır. Bunun yanında, şu da unutulmamalıdır ki insan hangi organını çalıştırırsa o organı gelişir, kuvvetlenir. Güreş yapanın ensesi kalınlaşır, basketbol oynayanın boyu uzar, halter kaldıranın pazıları gelişir. Kitap okuyanın da beyni gelişir. Gelişen beyin her şeyi daha çabuk kavrar. Bir Japon eğitimci şöyle bir deney yapar: ‘Otuz öğrenciye bir ay boyunca matematik dersi verdirir. Sonunda sınav yapar öğrenciler eşittir. Öğrencileri ikiye ayırır. Bir gruba kitap okutur, diğer gruba spor yaptırır. Bir ay sonra bunları aynı sınıfta toplayarak, kimyadan ilk defa gördükleri bir konuyu anlatır. Ders sonunda sınav yapar, kitap okuyanların çoğunluğu spor yapanlara oranla daha başarılıdır. Bu deneyin sonucunda kitap okumanın önemini bir kez daha kavrıyoruz. Her kitap insanın dağarcığında onlarca kelime bırakır. Demek ki çok kitap okuyanın başarılı olma şansı, daha yüksektir. İdeal olan haftada bir kitap bitirmektir. Ama hiç olmazsa ayda bir kitap mutlaka okunmalıdır.

En başta kitap okurken sıkılabilirsiniz; kendinizi okumaya zorlayın. Tıpkı doktorun verdiği zehir gibi ilaçları sağlığımız için zorla içtiğimiz gibi. Ayrıca ilk defa okuyacaksanız; maceralı, sürükleyici bir kitap olsun ki bütün kitapları sıkıcı sanmayalım. Goethe’nin şu sözünü asla unutmayalım: ‘içinde iyi tarafı bulunmayacak kadar kötü kitap yoktur.’
Kitap okumanın faydalarından birazını anlatmaya çalıştım. Üniversite sınavlarında çıkan altmış Türkçe sorusundan otuzunun, SBS’ de çıkan 25 Türkçe sorusundan 15’inin kelime anlamı, anlatım bozuklukları, paragraf soruları olduğunu biliyoruz. Bu soruları çözmenin tek yolu kitap okumaktır.

Türkiye’de sınavlarda derece yapan birçok öğrenci, bu derecelerinin sebebini kitap okumalarına bağlamışlardır. 1998 SBS  sınavında Türkiye birincisi olan Hakan Karpuzcu, okuma hakkında şunları söylemektedir: ‘Okumayı çok sevdiğim için hep okudum. Çok faydasını gördüm.’ 2001 Üniversite sınavında sözel birincisi Hüseyin Onay: ‘Sözelde başarılı olmak isteyenlere bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Çünkü kitap okumak insanın ufkunu genişletiyor

 

 

  KÜTÜPHANELERDE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

 

Kütüphaneler, herkesin yararlandığı, pek çok insanın aynı anda çalıştığı yerlerdir. Bu nedenle kütüphanelerde dikkatli olmalıyız; buralardan kendimiz yararlanırken, başkalarını rahatsız etmemeliyiz. Bunun için de şu kurallara uymalıyız:

 

 1. a) Kütüphanelere, başkalarını rahatsız edebilecek kokular sürmeden, temiz kıyafetlerle, çamursuz ayakkabılarla gitmeliyiz.
 2. b) Üzerimizde mutlaka kimlik bulundurmalı, gerektiğinde bu kimliği kütüphanedeki görevliye vermeliyiz.
 3. c) Kütüphanede, uygun olan ya da bize gösterilen bir yere oturmalıyız.
 4. d) Zorunlu kalmadıkça konuşmamalı, gerekirse de mümkün olduğunca yavaş sesle konuşmalıyız.
 5. e) Kütüphane salonunda ayak sesi çıkarmadan, yavaş biçimde yürümeliyiz.
 6. f) Kitap ararken fişleri kirletmemeli, yırtmamalı, çizmemeli ve fişlerin yerlerini değiştirmemeliyiz
 7. g) Kitabı sessiz okumalı, sayfalarını yavaşça ve ses çıkarmadan çevirmeliyiz.
 8. h) Kitaplara hiçbir şekilde zarar vermemeli, sayfaları çizmemeli, yırtmamalı, sayfalara herhangi bir işaret koymamalıyız.

ı) Başta görevliler olmak üzere kütüphanedeki herkese saygılı ve nazik olmalıyız.

 

Kütüphanelerden yararlanmanın yollarını da öğrenmeliyiz. Çünkü binlerce kitap arasından, aradığımız kitabı bulmak, yolunu bilmiyorsak hiç de kolay değildir.

Kitaplar, yazarlarına, türlerine göre düzenlenip fişlenir. Aradığımız kitabı önce bu fişlerden buluruz. Görevlinin bize verdiği kâğıda yazarak bekleriz. Eğer aradığımız kitap o kütüphanede varsa, görevli az sonra kitabı size getirir.

Büyük kütüphanelerin işleyişi genellikle böyledir. Eğer başka bir yol varsa, başka işlemler gerekirse bunlar herkesin görebileceği yerlere yazılıp asılmıştır, Bunları okuyup ona göre davranmalıyız.

 

Kütüphaneye ilk defa gidiyorsak, nasıl yararlanacağımız konusunda hiçbir bilgimiz yoksa hemen görevlilere danışmalı, onlardan yardım istemeliyiz. Şunu iyi bilmeliyiz ki, kütüphaneden yararlanmak için oranın düzenini, işleyişini çok iyi bilmemiz gerekmez. Çünkü görevliler bizlere daima yardımcı olurlar. Ama orada uyulması gereken kurallara mutlaka uymalı, hiç kimseye en ufak bir rahatsızlık vermemeliyiz.

 

DÜNYA KİTAP GÜNÜ VE KÜTÜPHANELER HAFTASI İLE İLGİLİ SÖYLENMİŞ

GÜZEL SÖZLER

 

*Kitap okumak, dünyanın en namuslu insanlarıyla soh­bet etmektir.(O. WİLDE)

*İnsanlar ölür, kitaplar ölmez.

*Kitabı dolaba değil, kafana koy.

*Kitap akıl öğreten bir dosttur.

*Kitap aklın ilacıdır.

*Beden eğitimi vücut için ne ise, okumakta beyin için odur.

*Bilgin unutmuş, kitap unutmamış.

*Bir insanın değeri okuduğu kitaplara eşittir.

*Bir okul için her şeyi yaptığınızı düşünebilirsiniz.

*Eğer okulunuzun kütüphanesi yoksa hiçbir şey yapmış sayılmazsınız.

*En eski kitaplar bile onları okumamış kişiler için yenidir.

*Günümüzün gerçek üniversitesi zengin kütüphanelerdir.

*Hiçbir eğlence okumak gibi ucuz, hiçbir zevk de okumak kadar kalıcı olamaz.

*Hiçbir gemi, bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez.

*Kitap sevgisi, sevgilerin en güzelidir.

*Kitaplar da dostlar gibi iyi seçilmelidir.

*Kitaplar hiç aldatmayan dostlarımızdır.

*Kitapsız büyüyen çocuk, susuz ağaca benzer.

*Kitapsız yaşamak, kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.

*Parayı kasa, bilgileri kütüphane saklar.

*Uygarlık yapısının temeli kitaptır.

*İlim okumaktan garaz, kendi özünü bilmektir.(Yunus EMRE)

*Âdemin hayvaniyeti yemekle, insaniyeti okumakla kaimdir. (Namık KEMAL)

*Kitaplar bilgi göğünün yıldızlarıdır. Onlar olmasaydı geleceğimiz daha karanlık olurdu.

*Okumak yaşamaktır.

*Bilgisizlik bir hastalıktır, ilacı da kitap.

*Beğenilen tek hastalık vardır; okuma hastalığı.

* Dünyada kitaptan daha çok saygı duyulacak bir şey yoktur.

* Kitap insanı, insan da kitabı ölümsüzleştirir. (Y. ÇOTUKSÖKEN)

*Yabani uluslar dışında her ülke kitaplar tarafından yönetilir(VOLTAIRE)

*Kitaplar zekânın çocuklarıdır.(J. SWİFT)

*Kitaplar hiç solmayacak çiçeklerdir. (HERRİK)

 

KÜTÜPHANELER HAFTASI İLE İLGİLİ ŞİRLER

 

         KÜTÜPHANE

 

Türk tarihi sende saklı

Sensiz boştur, insan aklı

Okuyanlar olur farklı

Hazinesin kütüphane.

 

Atam sana değer verdi

Çocuklara, oku derdi

Cahillikti büyük derdi

Armağansın kütüphane.

 

Sende, Yüce Kitabımız

Güzelleşir hitabımız

Hem anamız hem babamız

Ebeveynsin kütüphane.

 

İnsan, bitki, tüm mahlûkat

Raflarında, hepsi rahat

Haklarında tüm izahat

Sende gizli kütüphane

 

Geçmişimin izi sende

Geleceğin gizi sende

Sensiz beyin, eksik bende

Hafızamsın kütüphane.

 

           KİTAP SEVGİSİ

 

Benim ufak bir odam var,
Dinleniyor orda başım.
İçindeki şu kitaplar,
En sevgili arkadaşım.

Beni, bana veren odur,
Gerçek yolum ondan başlar;
Bin bir çiçek veren odur,
Onunla dost, büyük başlar.

Kitap ruhun kaynağıdır,
Bu kaynaktan iç arkadaş;
Kitap ilmin uğrağıdır,
Ektiğini biç arkadaş.

Uzun sözün kısası bu,
Öğütlerim değil kuru,
Boş değirmen, kitapsız ev,
Kitabı sev, kitabı sev!…

 

                BENİ ÇOK OKUYUN

 

Çantanda dururum arkadaş gibi,
Kitap okuyana kim vermez bilgi…
Aman kapılmayın boş hayallere,
Benden başka olmaz sadık sevgili.
Yazarlar günlerce yazarlar beni,
Sayfamı açarsan tutmam dilimi.
Yeter ki sen öğren bu bana yeter,
Senden esirgemem nurlu elimi.
Bir dolapta hepten biz diziliriz.
Aman çok okuyun biz seviniriz.
Aydınlık günlerin hepsi de bizde,
Raflarda durunca çok üzülürüz.
Yaprağımız beyaz açın onları,
Okuya, okuya çöz sorunları.
Cahillik dünyada ayıp sayılır,
İyi hesap edin bu durumları…
Kitapsız kişiyi kimler neylesin,
Bizi okusun da gönül eğlesin.
Söyleyin herkese kahve ne imiş,
Kumarın yerine kitap yeğlesin.
Aylak, aylak gezme git kitaplığa,
Kitap okudukça kavuş bolluğa.
Bilgi, görgü iste hepsi var bizde,
Kitapla yürüyün kör karanlığa
KÜTÜPHANEM

 

Aradığım her kitap,

Kütüphanemde vardır.

Okuma sevmeyenin,

Ufku karanlık ve dardır.

 

Kitaplar can dostumdur,

Onu sevmek şahane.

Vaktim yoktur diyerek,

Okumamak bahane.

 

Dünyalara değişmem,

Bir küçük kitaplığı.

Okumak doyuruyor,

Ruhumdaki açlığı.

 

Güzelim boş vakitler,

Geçmesin kahvelerde.

Kütüphaneler açık,

Sizi bekler her yerde.

 

 CAN  DOSTUM  KİTAPLAR 

 

Kitap okumak bana bilgi ve huzur verir

Dertlerimi unutturur, üzüntümü giderim.

Kitaplar beni hayallerime götürür

Can dostum kitaplar.

 

Kitap iyi bir dost, iyi bir arkadaş

Bazen anne baba bazen kardaş.

Doğruyu gösteren bir yoldaş

Can dostum kitaplar.

 

Kütüphaneler kitaplar ile dolu dizi dizi.

Haydi çocuklar heyecanla bekliyorlar bizi

Okuyalım geliştirelim kendimizi

Can dostum kitaplar

 

Çok çok okuyalım, bu uğurda coşalım

Mutlu yarınlara kitap ile koşalım

Engelleri zorlukları bilgi ile koşalım

Can dostum kitaplar.

 

Ansiklopediler, hikâyeler, romanlar

İlginç olaylar, sevimli kahramanlar

Merakla heyecanla geçer okuduğum anlar

Can dostum kitaplar.

 

      KÜTÜPHANE

 

Candan özge candır bana
Kitaplar dostluktan yana
Yol gösterir tüm cihana
Kütüphane dünyam benim

Ana sevgisinden sıcak
İnsanlığa açar kucak
Raflarında binbir çiçek
Kütüphane yuvam benim

Dört tarafı inci,mercan
Her sayfada bir heyecan
Ruhumuza can verir can
Kütüphane deryam benim

Kitaplara eyle nazar
Cahil mezarını kazar
Her satırda sevgi yazar
Kütüphane aynam benim

Kulak ver Hakk’ın sesine
Gitme nefsin hevesine
Çık âlim mertebesine
Kütüphane kal’am benim

Hikâyede çatık kaşlar
Romanda dökülür yaşlar
Hayat kitaplarla başlar
Kütüphane sılam benim

Yaşatırsın yücelerde
Gurur kalmaz nicelerde
Yol alırım hecelerde
Kütüphane sevdam benim
   KÜTÜPHANE

 

Bize ışık yol gösteren

Mutlu günler müjdeleyen

Cehaleti itekleyen

Kütüphane, kütüphane

 

Kıymetini bilebilsek

Sevgisini içebilsek

Öğüdünü tutabilsek

Kütüphane, kütüphane

 

Bize anne kadar yakın

Ayrılmayın ondan sakın

Cimri değildir inanın

Kütüphane, kütüphane

 

Oturana gidin demez

Misafire küfür etmez

Kim demiş ki buyur etmez

Kütüphane, kütüphane

 

Veysel in toprağı gibi

Niye deştin demez beni

Esirgemez insanlardan

Yardımını, desteğini

Evlat sana tavsiyem

Son armağanım, hediyem

En kıymetli hazinem

Kütüphane, kütüphane

 

    KÜTÜPHANEM

 

Aradığım her kitap,

Kütüphanemde vardır.

Okuma sevmeyenin,

Ufku karanlık ve dardır.

 

Kitaplar can dostumdur,

Onu sevmek şahane.

Vaktim yoktur diyerek,

Okumamak bahane.

 

Dünyalara değişmem,

Bir küçük kitaplığı.

Okumak doyuruyor,

Ruhumdaki açlığı.

 

Güzelim boş vakitler,

Geçmesin kahvelerde.

Kütüphaneler açık,

Sizi bekler her yerde.

 

            KÜTÜPHANE

 

Ben, nesilden nesile bilgi aktaran kurum,

Yazılı kaynaklarla yaşar mutlu olurum

Araştırma yaparak bir konu inceleyen,

Doğruca bana gelir, benim bilgiyi veren

 

Kitaplar eskiyince onarılır, korunur

Özenle açılarak dikkatlice okunur

Boş zamanlarınızı değerlendiren yerim,

Okuyucum arttıkça coşarım, sevinirim

 

Tertemiz raflarımda cilt cilt çeşitli eser,

Bilinçli görevliler okuyucuyu bekler

İsteyin kaynakları oturup inceleyin

Zamanınız yetmezse emanete isteyin

 

Ruhlara besin verdim, insan beynine ışık,

Sanatla el eleyim bilim ile bağdaşık

Yararlanmak isteyen süreli yayınlardan,

Durmayın bana gelin, bıkmayın okumaktan

 

Ben bilimin öz yurdu, bilginin kaynağıyım

Çağlardır, insanlığa kültür aktarmaktayım

Bendeki kalabalık insanlığın umudu,

Okuyan, inceleyen kalkındırır bu yurdu

 

 

KİTAP SEVGİSİ

 

Benim ufak bir odam var,

Dinleniyor orda başım.

İçindeki şu kitaplar,

En sevgili arkadaşım.

 

Beni, bana veren odur,

Gerçek yolum ondan başlar;

Bin bir çiçek veren odur,

Onunla dost, büyük başlar.

 

Kitap ruhun kaynağıdır,

Bu kaynaktan iç arkadaş;

Kitap ilmin uğrağıdır,

Ektiğini biç arkadaş.

 

Uzun sözün kısası bu,

Öğütlerim değil kuru,

Boş değirmen, kitapsız ev,

Kitabı sev, kitabı sev!…

 

KİTABIN SERÜVENİ

 

Bir dere boyunda ben

Upuzun bir kavaktım.

Ta dipten doruğa dek

Işıl ışıl yapraktım.

 

Bir sabah bir testere

Beni de serdi yere.

Kendimi birden bire

Makinelerde buldum.

 

Çok şey geçti başımdan…

Bembeyaz kağıt oldum.

 

Şimdi kitabım işte,

Yine yapraklarım var.

Yükselir yıldızlara,

Beni seven çocuklar.

 

Sıkıntılı da olsa,

Benimle tatlı geçer

En uzun yolculuklar.

 

          KİTAP

 

Bunca şarkılar, şiirler,

Renkli renkli resimler,

Okudukça doyan düşünceler,

Hepsini buldum kitapta.

 

Bilimsel araştırmalar yazılır,

Seni seven ilme inanır,

Kitaba saygı duyulur,

Hepsini gördüm kitapta.

 

Kalem elimde seni çizdim,

Bazen sana değer vermedim,

Kütüphaneleri süsledin,

Hepsini okudum kitapta,

 

Öğrenciler sevmeye doyamadı,

Parası olmayan alamadı,

İlim irfan sana yazıldı,

Hasan Hüseyin okundu kitapta.

 

KİTAPLAR VE ÇOCUKLAR

Çok samimi dostturlar
Kitaplar ve çocuklar,
Kitaplarla yaşanır
O engin mutluluklar.

Öğretimde temeldir
Ders kitapları bize,
Ansiklopedi  sözlük
Kaynaktır hepimize.

Masal, hikâye, roman
Ne çok ilgi çekerler,
Anı, şiir, tiyatro
Hepsi başka değerler.

Okumaktır ilacı
Cehaleti yenmenin,
Doyum olmaz tadına
Kitapları sevmenin.
KİTAPLARI SEVEN ÇOCUK

 

Harçlığımdan artırarak,
Resimli bir kitap aldım.
Bir köşeye çekilerek,
Onu okumaya daldım.

Böyle böyle çoğalacak,
Dolabımda kitaplarım.
Boş yerlere gitmeyecek
Elimdeki harçlıklarım.

Temiz temiz tutacağım,
Gerektikçe bakacağım.
Kitaplardan yararlanıp,
Çok bilgili olacağım
KİTAP SEVGİSİ

 

Yazarın ürünüdür,
Yazılan tüm kitaplar.
Gerekli bilgileri,
Kendi içinde toplar.

Şiirler hikayeler,
Masallar ve romanlar
Yazılan eserlere,
Birer konudur onlar.

Kitaplar insanların,
Ekmeğidir aşıdır.
Cehaletin kılıcı,
İlmin temel taşıdır.

Kitabın sevgisini,
Hep yürekten duyalım.
Yararlı kitapları,
Severek okuyalım.

 

KİTABIM

Kitap en iyi arkadaş
Bana neyi sorsan söyler.
Ne anlatsa en sonunda
Çalış, iyi, doğru ol der.

Geceleri uyumaz o,
Beni kaldırır erkenden.
Okulum kadar güzeldir,
Kitabı çok severim ben.

KİTAPLARIN YARARLARI

Ne para ne yaşam yeter
Tüm dünyayı dolaşmaya
Kitaplarla çalışırız,
O yerlere ulaşmaya

Bizden önce yaşayanlar,
Neler yapmış bilir miydik?
Kitaplara geçmeseydi,
Şimdi onlardan geriydik

İyi kitap, iyi dosttur
Her zaman bize çocuklar
Hem hoşça vakit geçirtir,
Hem de bilgimiz çok artar.

BİL BAKALIM NEREDE

Bir varmış, bir yokmuş…
Anlatılan masalmış
Eveleme, develeme
Evvel altı elma yedi
Tekerleme, sayışma
Bil bakalım nerede?
Ya şundadır, ya bunda
Kitapların içinde

 

      KİTAP


Okumayı yazmayı
Gördüm öğrendim senden
Büyükleri saymayı
Yine sensin öğreten

Sende bilgi görgü var
Sende bütün gerçekler
Sayfalarını açar,
Okurum birer birer.

Doğruluk ve güzellik
Senin yolun insana
Bize sensin üstelik
Öğretmen, baba, ana

Seni temiz tutarım
Kirletmem hiç bir zaman
Esirgerim okşarım
Usanmam okumaktan
ESKİ BİR KÜTÜPHANE

 

İp gibi dizilmiş sıra ile,

Renk, renk ayrılmış ama nafile,

Tozlanmış, yıllarca bakılmamış sayfalarıyla,

Eski bir kütüphane.

 

Kitaplar ağlar olmuş senlerce,

Tabi ki içindeki hecelerde,

El sürülmemiş gündüz ve gecelerce,

Eski bir kütüphane.

 

Kütüphaneden aldığım bir kitap,

Tozunu sildim, elmas gibi ışıldayan sayfalar,

Bir kaç cümle okuduğum yapraklar,

‘Kitap ruhun gıdasıdır’ diye

Kitap okuyun sizler de,

Sevdiğinize en güzel hediye.

 

 

 

               KÜTÜPHANE

 

Bir yapıya konmayan taşları ben taş saymam

Kitaba eğilmeyen başları ben baş saymam

Okumadan yazmadan geçen ömrü yaş saymam.

Çok okuyan çok bilir yarını parlak olur.

 

Okuyanın yarını alnı gibi ak olur.

Kitaplar geleceğin ışıklı bir yoludur

Kitaplar yükselişin kanadıdır koludur

Evrenden habersizdir kitapsız kalan insan.

Çok okuyan çok bilir yarını parlak olur

Okuyanın yarını alnı gibi ak olur.

Çölde kalan yolcular bulutlara tas tutar

Bilimle beslenmeyen inanışlar pas tutar.

 

Yavrusu okumayan uluslar yas tutar.

Çok okuyan çok bilir yarını parlak olur

Okuyanın yarını alnı gibi ak olur.

 

 

KÜTÜPHANE HAFTASI

 

Kütüphaneye bir bak!
Tüm bilgiler onda,
Al bi tane kitap
Zevkle oku onu.

Kitabı okuyunca,
Kimse duramaz karşında.
En sevdiğim yer
Güzel kütüphane…

 

                        

 

KÜTÜPHANE HAZİNEDİR

 

Bize bilgi gösterir,
En değerli servettir,
Kitapların evidir,
Kütüphane hazinedir.

Cahilliğin düşmanı,
Kitapların yoldaşı,
Bizlerin arkadaşı,
Kütüphane hazinedir.

Ayrı dünyalar,
Bambaşka rüyalar,
Kitaplarda gizlidir,
Kütüphane hazinedir.

 

 

 

 

OKUMAYI SEVİYORUZ

 

Kitaplar can kardeşimiz
Ana, baba, yâr, eşimiz
Onlarda gizli düşümüz

Kitap sağaltır yarayı
Seviyoruz okumayı

Soframda tuzum, aşımdır
Kitap benim sırdaşımdır
En yakın arkadaşımdır

Kitap ak eyler karayı
Seviyoruz okumayı

Olgunlaşmak amacımız
Kitap bizim baş tacımız
Onlarla diner acımız

Kitapla açmam arayı
Seviyoruz okumayı

Kitaplar bilgi denizi
Her zaman güleçtir yüzü
Aydınlatır önümüzü

Kitaba yatır parayı
Seviyoruz okumayı

Diyar diyar gezdirirler
Deryalarda yüzdürürler
Doğruları sezdirirler

Kitaplar gönül sarayı
Seviyoruz okumayı

 

 

SADIK DOST

 

 

Geleceği aydınlatan,
Bilgin’e bilgi katan
Her kapıyı AralayAn
En Sadık dostundur o

Hayata anlam katan
Sana sevmeyi anlatan
Daima yanında olan
En Sadık dostundur o

 

YALNIZ KİTAP

 

Ben yalnız bir kitap
İnsanlar çok
Fakat
Beni okuyacak kimse yok
Ben yalnız bir kitap
Yalnızlığımı anlayacak
İnsan yok
Ben yalnız bir kitap
Kendime üzülmüyorum
Fakat
Çevremdeki kitap okumaktan mahrum
İnsanlara üzülüyorum

 

 

 

KÜTÜPHANE HAFTASI

 

Kütüphaneye bir bak!
Tüm bilgiler onda,
Al bi tane kitap
Zevkle oku onu.

Kitabı okuyunca,
Kimse duramaz karşında.
En sevdiğim yer
Güzel kütüphane…

 

                        

 

KÜTÜPHANE HAZİNEDİR

 

Bize bilgi gösterir,
En değerli servettir,
Kitapların evidir,
Kütüphane hazinedir.

Cahilliğin düşmanı,
Kitapların yoldaşı,
Bizlerin arkadaşı,
Kütüphane hazinedir.

Ayrı dünyalar,
Bambaşka rüyalar,
Kitaplarda gizlidir,
Kütüphane hazinedir.

 

KÜTÜPHANE HAFTASI BOYAMA ETKİNLİKLERİ (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ) –

KÜTÜPHANE HAFTASI BOYAMA ETKİNLİKLERİ2 (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ) – 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın

 • Kategori Seçin