Duyuru!

 • TARİH: 30.05.2024
Reklamı Geç

SİPARİŞ: 0 505 827 98 63

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR (28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ VE 1-7 MART DEPREM HAFTASI)

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR (28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ VE 1-7 MART DEPREM HAFTASI)

(28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ VE 1-7 MART DEPREM HAFTASI)

“Her yıl 28 Şubat Sivil savunma Günü” ve mart ayının ilk haftasını, deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla “Deprem Haftası” olarak kutlanmaktadır..

Yapmış olduğumuz eğitimler, tatbikatlar, sergiler, broşör dağıtımı  ve diğer etkinliklerle halkımızın bilinçlenmesi ile afet farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz.

Bu kapsamda önlem alma ve zarar azaltma kültürünün geliştirilmesi ile  afet hazırlıklarının  modern teknolojiden, iletişim sistemlerinden faydalanarakDevlet’in ve bireylerden başlayarak toplumun tüm kesimlerinin duyarlılığı, ve katkılarının yanı sıra, kurumlar arası eşgüdümle yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Halkın desteği ve etkin katılımı, bu konudaki başarıda belirleyici etkendir. Bu nedenle halkın bilinçlendirilmesine yönelik etkinliklere ve uygulamalı eğitim çalışmalarına süreklilik kazandırılmış bulunmaktayız.

Eğitilmiş, bilinçli bireylerin oluşturduğu bir toplumda, yerinde zamanında ve doğru yöntemlerle yapılan müdahaleler, kaza ve doğal felaketler sonrasında yaşanacak olumsuzlukları azaltacaktır.

Topraklarımızın % 92’si deprem kuşağında bulunuyor, nüfusumuzun % 95’i ise deprem kuşağında yaşıyor. Topraklarımızın % 66’sı ve büyük sanayi tesislerinin % 75’i 1’inci ve 2’inci derece deprem bölgesinde yer almaktadır.

Afetlere karşı hazırlık, zarar azaltma, kurtarma ve iyileştirme çalışmalarının halkın beklentilerine yanıt oluşturan, hızlı, etkin, zamanında hizmet üretebilecek düzeye çıkarılması, geleceğimiz yönünden zorunluluk olup bu kapsamadaki çalışmalarımızı her gün artan bir gayretle sürdürmekteyiz.

Deprem Haftası ve Sivil Savunma Günü etkinliklerinin, ilimizde afet bilincinin artmasına vesile olması temennisiyle,  afetlerden uzak, sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum.”


 

 

GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ

(28-ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ)

 

Sevgili Arkadaşlar;

 

Sivil savunma düşman taarruzlarına, tabi afetlere ve büyük yangınlara karşı, halkın can ve mal kaybını en az seviyeye indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesislerin korunması ve faaliyetlerinin devam ettirilmesi, acil tamir ve bakım savunma gayretlerinin sivil halk tarafından desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının korunması amacıyla  alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetlere ”SİVİL SAVUNMA” denir.

Dünya barışının devamı için, gösterilen bütün gayretlere ve insanlığın bugüne kadar geçirdiği acı deneyimlere rağmen yeryüzünde sonsuz bir barışın korunması yolunda kazandığı ilerlemelere paralel olarak yeni silahlar üretilmiştir.

Milli güvenlik için hazırlıklı olmanın gereğini inkâr etmemek gerekir. Sivil savunma hazırlıkları, dolaylı olarak savaşı önleyen faktörlerden biridir.

Bu alanda yapılan eğitimlerin bir âmâcıda, barış zamanında görülen büyük yangın, sel ve depremler gibi sosyal ekonomik, hayatımızda, zaman zaman derin yaralar açan felaketlere karşı gereken hazırlıkları yapmak ve tedbirleri almaktır.

Savaşta; yangın, deprem, sel ve benzeri doğal afetlerde kendinizi ve ailenizi nasıl koruyacağınızı size sivil savunma öğretir

 

Sivil Savunmanın temel görevi düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı, halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesidir. Hayati öneme haiz her türlü kamu, özel teşebbüslerin korunması, faaliyetlerinin devam ettirebilmesi için acil onarım ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami şekilde desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatın muhafazası için her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbirlerin alınması ve faaliyetlerin yapılmasını sağlamaktır.

 

Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında cephede olduğu kadar cephe gerisindeki sivil halkın zayiatının fazla olduğu gözlemlenmiştir. Gelişen teknoloji ve dünyanın jeolojik yapısına bakılarak savaşlar ve doğal afetler karşısında halkın can ve mal emniyetinin sağlanması konusunda tedbir almaya gidilmiş ve bu kavrama Sivil Savunma adı verilmiştir.

 

Sivil Savunmanın tarihçesi şöyledir.

 

Yurdumuzda sivil halkın korunmasına ilişkin önlemlerin başlangıç tarihi 1928 olup, bu yılda “Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa, Muhafazası” adı altında bir “Talimname” çıkarılmıştır. Bundan sonra çeşitli idari düzenlemelerle yürütülen hizmetler 1938 yılından itibaren 3502 sayılı “PASİF KORUNMA KANUNU” ile yerine getirilmeye çalışılmıştır.

 

 1. Dünya Savaşı sırasında kullanılan uçakların ve silah menzillerinin cephe gerisine kadar uzanması nedeniyle bu savaşta sivillerin gördüğü zayiat ve ekonomik tesislerin uğradığı hasarlar dikkate alınarak, Türkiye’nin 1952 yılında NATO üyeliğine kabulünden sonra, 1959 yılında bugünkü Sivil Savunma teşkilat ve faaliyetlerini düzenleyen ”Sivil Savunma Kanunu” yürürlüğe konulmuştur.

 

Konuşmamı Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN sözleriyle tamamlıyorum.

 

” Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur. ”

 


 

HAYATTA KALABİLMEK İÇİN SİVİL SAVUNMAYI ÖĞRENİNİZ

 

Savaşlar artık tüm ülke düzeyinde olacaktır. Uçaklar ve füzelerle kent ve kasabalarımıza saldırılar yapılabilecektir. Böyle bir durumda; silahlı kuvvetlerimizi destekleyebilmek, ulusal ve bireysel varlığımızı sürdürebilmek için eğitime önem vermektir.

Eğitim kurtuluştur. Bunu unutmayınız. İl ve ilçelerdeki sivil savunma eğitimlerine katılarak

 

Kendi Kendinize Ve Yurttaşlarımıza Yardım Etmeyi Öğreniniz.

Nükleer savaşta hayatta kalabilmek için şu on bir kuralı unutmayınız:

1-NÜKLEER BİLGİ

2-RADYOSYON BİLGİSİ

3-ERKEN HABER ALMA

4-SIĞINAK

5-YİYECEK DEPOLAMA

6-YANGIN ÖNLEMLERİ

7-İLK YARDIM

8-TEMİZLİK

9-SERPİNTİLERDEN KORUNMA

10-SİVİL SAVUNMAYI ÖĞREN

11-FERT VE AİLECE KORUNMA

Sığınak yerlerinde neler bulunduracağınızı; hayvan, yem, yiyecek, içecek maddeleri ile önemli malzemeyi nasıl koruyacağınızı öğreniniz.

 

Düşman saldırısından sonra büyük ölçüde ve sayıda yangınlar çıkabilecektir. Birey olarak evlerimizde, işyerlerinde başlangıç halindeki yangınları söndürmeyi öğreniniz.

 

Ulus, aile ve birey olarak bir savaş ya da yıkımdan sağ çıkabilmek için;

Sivil savunma görevlileri yanında kurtarma, ilkyardım ve sosyal yardım faaliyetlerine katılınız.

Savaşta, yangın, deprem, sel ve benzeri afetlerde kendinizi ve ailenizi korumak için gerekli tedbirleri alınız.

Hasta ve yaralıyı doktora ya da hastaneye sağ olarak götürebilmek için ilk yardımı öğreniniz.

 


 

SİVİL SAVUNMA GÜNÜ

 

Sivil savunma savaş, afet gibi olağanüstü durumlarda halkın canını ve malını korumaya çalışan çalışmalarda bulunan kişiler ve yaptıkları faaliyetlere denir.Savaş zamanında can ve mal kaybının en aza indirilmesi ve sivil halkın savunmaya destek vermesi için hizmet verir.Sivil savunma bir felaket durumunda kendimizi nasıl savunacağımızı bize öğretir.Hepimiz şunları bilmeliyiz:Tehlike durumundaki alarm ve uyarı işaretleri,ani saldırılara hazırlık,gizlenme ve sığınma yeri,yangına hazırlık.Önlemler ve etkinlikler bütünü olan sivil savunma,yalnızca savaşta değil,barışta da olabilecek deprem,yangın,sel, ve kaza gibi büyük felaketler içinde yararlıdır.

II.Dünya Savaşı sırasında kullanılan uçakların ve silah menzillerinin cephe gerisine kadar uzanması sebebiyle bu savaşta sivillerin gördüğü zayiat ve ekonomik tesislerin uğradığı hasarlar dikkate alınarak,Türkiye’nin 1952 yılında NATO üyeliğine kabulünden sonra,1959 yılında bugünkü sivil savunma  teşkilat ve faaliyetlerini düzenleyen ‘’Sivil Savunma Kanunu’’ yürürlüğe konulmuştur.


 

SİVİL SAVUNMANIN AMAÇLARI

 

Sivil savunma faaliyetlerinin amaçları şunlardır:

1- Savaş zamanlarında halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması.
2- Doğal felaketlerde can ve mal kurtarmak
3- Büyük yangınlarda can ve mal kaybını azaltmak.
4- Yok olmaları, çalışmaz duruma gelmeleri durumunda hayatı büyük ölçüde etkileyecek olan resmi ve özel kurumların, tesislerin korunması, onarılması, gerektiğinde yenilenmesi.

5- Cephe gerisindeki vatandaşların moralinin yüksek tutulması.

Sivil savunmanın temeli; birey, aile, toplum ve kurumların sorumluluk bilinçleriyle sağlanmaktadır. Ancak bu çalışmalar devletin hazırlık, yönlendirme, eğitim ve gözetiminde yürütülmektedir. Bu amaçla İçişleri Bakanlığı’nın bünyesinde Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Koleji, Sivil Savunma Birlikleri, İkaz ve Alarm Merkezleri bulunur. Çalışmaları yürütmek üzere illerde Sivil Savunma Müdürlükleri, ilçelerde de Sivil Savunma Memurlukları veya Müdürlükleri kurulmuştur.


 

İKAZ ve ALARM İŞARETLERİ

 

İkaz ve Alarm işaretleri sarı, kırmızı, beyaz ikaz ve radyoaktif serpinti tehlikesi ile kimyasal savaş maddeleri tehlikesi alarmı olmak üzere beşe ayrılır.

 

1- Sarı İkaz:

Hava saldırısı ihtimali var olduğunu işaret eden sarı ikaz, 3 dakika süren düz siren sesi ile duyurulur.

Bu ikazı duyunca; bina içindeki doğal gaz, hava gazı, elektrik, su ana anahtarlarını kapatınız. Yanan ocak, soba gibi şeyleri söndürünüz, kapı ve pencereleri kapatıp, perdeleri çekiniz, varsa maske, ilkyardım çantası yoksa gazlı bez, steril pansuman, hazır pansuman, flaster ve lüzumlu ilaçlar gibi ilk yardım malzemesi, pilli veya transistorlü radyo, el feneri, gemici feneri, gaz ocağı, mevsime göre palto, manto, pardösü ve diğer giyecekler gibi eşyalarla tabak, bardak, çatal, kaşık, içme ve kullanma suyu ve diğer ihtiyaçlar daha önceden sığınak yerinde hazırlanmamışsa sığınağa taşıyınız. Bu hazırlıkları bir kaç gün sığınakta kalacağınızı varsayarak yapınız.

 

Dışarıda bulunuyorsanız; ikaz haberini duyunca hemen sığınabileceğiniz bir sığınak veya sağlam bir bodrum, duvar dibi veya bir çukura yaklaşınız.

Hemen gidilmesi mümkün ise evinize veya iş yerinize gidiniz.

 

2- Kırmızı İkaz(ALARM):

 

Hava saldırısı tehlikesi olduğunu işaret eden kırmızı ikaz, 3 dakika süren yükselip alçalan dalgalı siren sesi ile duyurulur.

a.  Bu ikazı duyunca; Sarı ikaz sırasında eksik kalanları tamamlayınız, gerekli olan malzemeleri de yanınıza alarak hemen sığınak yerine gidiniz. Tehlike geçti ikazı verilinceye kadar sakin bir şekilde burada bekleyiniz.

 

 1. Bina dışında bulunuyorsanız; hemen en yakın bir sığınak veya sağlam bodrum, duvar dibi veya çukur bir yere sığınarak saklanınız. Tehlike geçti ikazına kadar sükûnetle bekleyiniz.

 

3- Radyoaktif Serpinti İkazı (Alarm) :

 

Radyoaktif serpinti tehlikesini ve saldırının kimyasal silahlarla yapılması durumunu işaret eden bu ikaz ise 3 dakika süreli kesik-kesik siren sesi ile radyo ve televizyondan duyurulur.

 

Bu ikazla hemen, yukarıda olduğu gibi gereken malzeme ve yiyecek maddeleri ile birlikte sığınak veya sığınma yerlerine gidiniz. Yapılacak uyarılara hazırlıklı bulununuz.

 

4.Kimyasal Savaş Maddeleri Tehlikesi İkazı (Alarm) :

 

Saldırının kimyasal silahlarla yapılması halinde, ikaz radyoaktif serpintide olduğu gibi 3 dakika süreli kesik kesik siren sesi ile radyo ve televizyondan verilir. Bu ikazı duyunca, bulunduğunuz binada sığınak veya sığınma yeriniz yoksa

 1. Konutların ve işyerlerinin iç kısımlarında penceresi az ve korunmaya elverişli bir bölümü sığınma yeri olarak seçiniz.
 2. İçeriye gaz sızmasını önlemek için kapı ve pencere gibi yerlerin çevresi ve aralıklarını bant macun veya çamaşır suyuna batırılmış bezlerle kapatınız.
 3. Ağız ve burunu ıslatılmış bez arasına konulmuş ıslak pamukla maskeleyiniz.
 4. İlk yardım malzemeleri, depolanmış su ve temiz bezleri alarak sığınma yerinde tehlike geçti haberine dek bekleyiniz.

 

Dışarıda bulunuyorsanız;

 1. En yakın kapalı yere giriniz, yalnız kapalı yere girmeden önce, elbiselerinize gaz bulaşmış olabileceğinden, elbiselerinizi yıkayınız veya değiştiriniz, mümkünse naylon torbaya koyunuz.
 2. Cildinizi de bol su ile yıkayınız. Su yoksa; temiz bir bezle bulaşan yeri sürtmeden emdirilerek temizleyiniz.
 3. Kimyasal gaza maruz kalmış kişide nefes alma zorluğu, baş dönmesi, kusma, kızarıklık ve gözlerde yanma, şişme görüldüğünde, yine bol su ile bu bölgeleri yıkayınız.
 4. Kişiyi sıcak tutunuz, fazla hareket ettirmeyiniz.
 5. En kısa zamanda tedavi merkezlerine ulaştırmaya çalışınız.
 6. Kirlenmiş araç ve gereçlerinizi deterjanlı su veya çamaşır suyu ile temizleyerek gerekirse kullanınız.

 

5.Tehlike Geçti (BEYAZ İKAZ) :

 

Tehlike geçti işareti, radyo, televizyon, hoparlör, megafon gibi araçlarla duyurulur. Bu haberi duyunca sığındığınız yerden çıkarak normal yerlerinize dönünüz, yardıma muhtaç olanlar varsa yardım ediniz.

Bu ikaz ve alarm işaretlerini tanımak, tanıtmak ve alınacak tedbirleri bilmek, olağanüstü hal ve savaş durumundan en az zararla çıkmamızı sağlayacaktır.


 

 

DOĞAL AFETLERDEN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Doğal afetler, insanlara ve çevreye büyük zararlar veren olaylardır. Doğal afetler; Sel ve Su Baskınları, Depremler, Tsunami, Toprak kayması, Erozyon, Çığ, Yangınlar, Yanardağ Patlamaları, Yıldırım Düşmesi, Fırtınalar olarak gösterilebilir

Depremlerden korunma yolları

1- Depreme engel olamayız. Ancak depremin zararlarını en aza indirmek için gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır.

2- Öncelikle yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmelidir. İmar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki yerlerevev ve bina yapılmamalıdır.

3- Büyük binalar betonarme, sağlam yapılmalıdır.

4- Binaların yapımında depreme dayanıklı kaliteli malzeme kullanılmalıdır.

5- Mevcut binaların dayanaklığı arttırmalıdır.

6- Yapılar yapım sırasında denetlenmeli ve kaçak yapılaşmaya izin verilmemelidir.

7- Evler tek veya iki katlı olmalıdır.

8- Evlerde banyo ve mutfaktaki dolapların kapaklarına sürgü takılmalı, odalardaki dolap, raf, vb. duvara monte edilip sabitlenmelidir.

9- Ağır çerçevesi olan tablo ve aynalar yataklardan, sandalyelerden ve koltuklardan uzak bir yere asılmalı ve duvara yerleştirilmelidir.

10- Yataklar cam kenarından, asılı eşya ve cisimlerden uzaklaştırılmalıdır.

11- Kalorifer radyatörü, kombi, avize gibi araçların duvar bağlantıları sağlamlaştırılmalıdır.

12- Evde yangın söndürme aleti bulundurulmalı, nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir.

13- Acil durum çantası hazırlanmalıdır. Çantada  nüfus cüzdanı, nakit para, kredi kartı, düdük, telsiz, cep telefonu, telefon defteri, itfaiye, ambulans, polis telefon numaraları, el feneri, ışıldak, portatif radyo, yedek pil, ilk yardım malzemesi, ilaç, adres defteri, jeton, plastik bardak, tabak, su, kuru gıda, konserve, konserve açacağı, mevsimine uygun kıyafet, diş fırçası, macun, sabun, havlu v.b. eşyalar bulunmalıdır

14- Evde, işyerinde, okulda yaşam üçgeni alanı oluşturulmalıdır.

15- Ulusal, Uluslararası kurtarma ve deprem ekipleri ile sürekli bilgi alışverişinde bulunulmalı, bu ekiplerle birlikte geniş kapsamlı deprem tatbikatları yapılmalıdır.

16- Deprem sonrasında aile bireyleri için toplanma alanı belirlenmelidir.

17- Sigorta sistemine dâhil olunmalıdır.

 

Sel ve Su Baskınların korunma yolları

1- Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için her şeyden önce, doğal bitki örtüsünün, özellikle de ormanların korunması gerekir. Çünkü ağaçlar, yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar. Böylece sular toprağın yüzünde birikmez ve sel oluşumuna yol açmaz. Ayrıca ağaç, gövdeleri, suyun yamaçtan aşağıya hızla akmasını önler.

2- Suyun hızını kesmek için yamaçların teraslandırılması, akarsu yataklarına setler yapılması ve göletler oluşturulması sel baskınlarının yol açacağı zararları büyük ölçüde azaltır.

3- Yerleşim yerleri sel bölgelerinin dışına çıkartılmalıdır.

4- Akarsu yatakları temizlenmeli ve genişletilmelidir.

5- Akarsular barajlarla ve bentlerle kontrol altına alınmalıdır.

 

Tsunami’den korunma yolları

Deniz kıyısında yerleşim yeri seçerken; tsunami riskini de diğer doğal afetler (deprem, sel, tayfun vb.) gibi değerlendirmek alınabilecek ilk önlemdir.

 

Toprak kaymasından korunma yolları

1- Dik ve çıplak yerler bitki örtüsü ile kaplanmalıdır.

2- Yolların heyelan bölgelerinden uzağa yapılmasına çalışılmalıdır.

3- Dik yerlerin etek kısımları fazla kazılıp oyulmamalıdır. Gerekirse destek duvarı yapılmalıdır.

4- Akar su yatakları dayanıklı duvarla kontrol altına alınmalıdır.

5- Yol yapımında yarmalar fazla dik ve derin açılmamalıdır.

6- Yerleşme yerleri toprak kayma alanlarının dışına çıkarılmamalıdır.

 

Erozyon’dan korunma yolları

1- Tahrip olan ağaç ve bitki örtüsünün en az iki misli olacak şekilde yenilemelidir.

2- Orman yangınlarına karşı hassas ve tedbirli olunmalıdır.

3- Akarsu kenarlarında, dik yamaçlarda ve eğimli yüzeylerde, kök yapısı sağlam, ortama uyum sağlayabilecek ağaçlandırma, setlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

4- Doğal park alanlarını çoğaltılmalıdır.

 

Çığ’dan korunma yolları

1- Eğimin çok bulunduğu yerler yeterince ağaçlandırılmalıdır.

2- Çığ olma olasılığı kuvvetli olan yerlerde perdeleme yapılmalıdır.

3- Kış sporları çığ alanlarından uzak yerlerde yapılmalıdır.

4- Çığ bölgelerinden geçerken gürültü çıkarılmamalıdır.

5- Kara ve demir yolu ulaşımı çığ alanlarının uzağında yapılmalıdır.

6- Yerleşim yerleri çığ alanından uzaklara konmalıdır.

 

Yangılardan korunma yolları

1- Ormanlık ve sık bitki örtüsü olan alanlarda, sigara içilmemeli, ateş yakılmamalı, camdan mamul veya parlak yüzeyli herhangi bir madde veya metali bu alanlara atılmamalı, yanıcı veya çabuk tutuşabilen kimyasal maddeleri ve ambalajları bırakılmamalıdır.

2- İşyerlerinde ve konutlarda, yangın tesisat ve alarm sistemi (duman veya ısı dedektörü ile siren sistemi) yaptırılmalı, yeterli sayıda yangın söndürme cihazı bulundurulmalı, yüksek katlı binalarda yangın merdiveni ve acil çıkış kapıları yapılmalıdır.

3- Çocukların erişebileceği yerlerde çakmak, kibrit gibi yanıcı ve yakıcı şeyler bulundurulmamalıdır. Çocukların bu tür malzeme ile oynamasına müsaade edilmemelidir.

4- Ekilen tarla ve arazilerde hasattan sonra kalan sap ve kökleri (anız) yakılmamalıdır.

 

Yıldırım’dan korunma yolları

1- Yüksek ve dış yüzeyinde metal oranı fazla olan bina ve yapılarda paratoner tertibatı kurulmalıdır.

2- Alıcı görevi gören anten ve benzeri aletlerin uç noktalarının iletken olmayan maddelerle izole edilmelidir.

3- Yağışlı havalarda, aşırı metal bulunan alanlardan ve ağaçlık alanlardan uzak durulmalıdır.

4- Çok fazla yıldırım düştüğü anlarda, mevcut alıcı ve verici aletleri (telsiz, telefon, vs.) kullanılmamalıdır.

 

Fırtına’dan korunma yolları

1- Genel acil ikaz sistemi oluşturulmalıdır.

2- Bloklar halinde ve sağlam monte edilmiş parçalardan oluşan çatılar yapılmalı, konut ve diğer alanlarda kalın cam kullanılmalıdır.

 

3- Sığınak hazırlanmalıdır.

 


 

SİVİL SAVUNMA EĞİTİMLERİ NASIL YAPILIR?

 

Sivil Savunma Eğitimleri: Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Eğitim Devamlı Talimatı’na ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nca her eğitim dönemi başında yapılan yıllık eğitim planlamasına uygun olarak Başkanlık Karargâhı ve Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Eğitimlerin amacı, her türlü şartlarda ve olağanüstü durumda daima hazır halde bulunarak, halkın can ve mal kaybını en aza indirebilmek için yol göstermektir. Eğitimler şöyle sınıflandırılabilir:

a. Sivil Savunma Kadrolu Personelinin Eğitimleri,
b. Sivil Savunma Acil Müdahale Birliği Eğitimleri,
c. Sivil Savunma Halk Örgütü Mükelleflerinin Eğitimleri,
d. Daire ve Müessese Sivil Savunma Teşkillerinde Görevli Personelin Eğitimleri,
e. Acil Müdahale Birliğince Desteklenecek Eğitim Faaliyetleri,
f. Okullara Yönelik Sivil Savunma Eğitim Faaliyetleri.

A Yurt İçi Eğitimler:

1- İntibak Eğitimi:
Sivil Savunma kadrolarına istihdam yapılması halinde; Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın emir ve talimatlarını öğretmek, personelin Sivil Savunma Yasa ve Tüzüklerindeki sorumluluklarını, görevlerini öğrenmelerine olanak sağlamak ve personelin asli görevlerine yönelmelerini sağlamak maksadıyla; beş günlük intibak eğitimi verilir. Eğitim, Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Eğitim Devamlı Talimatı’nda belirtilen programa uygun olarak yürütülür.

2- İhtisas Eğitimi:
Kadrolu personeli; ilk yardım, yangın söndürme ve kurtarma, deprem, sel, bilgisayar, yeni araç-gereç ve malzemenin kullanımı ile ilgili konularda eğitmek, Halk Örgütü ile Daire ve Müessese eğitimlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak maksadıyla yıl içerisinde kurslar düzenlenir.

3- Tazeleme Eğitimi:
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı personeline daha önce görmüş oldukları eğitimlerdeki bilgileri hatırlatmak ve konu ile ilgili yeni gelişmelerden haberdar etmek maksadıyla “Tazeleme” kursu düzenlenir.

4- Konferanslar:
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı personeline kendi konularında uzman kişilerin sunacağı konferanslar düzenlenmektedir. Bu konferanslar Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde organize edilmektedir.

B Yurt Dışı Eğitimler:

1- Ankara Sivil Savunma Koleji:
Anavatan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile yapılmakta olan işbirliği sonucu Ankara Sivil Savunma Koleji’nde kurs açılması ve kontenjan sağlanması halinde, Sivil Savunma Teşkilatına yeni alınan ve/veya kursa gönderilmeyen personel Ankara’da Temel Eğitim Kursu’na, Temel Eğitim görmüş personel ise ihtisas kurslarına gönderilmektedir.

2- Diğer Yurt Dışı Kurs ve Eğitimler:
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı personelinin bilgi, beceri ve başarı derecelerine katkıda bulunacak ve Başkanlıkça uygun görülecek; eğitim, kurs ve tatbikatlara personel gönderilmektedir.

Sivil Savunma Acil Müdahale Birliğinin Eğitimi:
a- Sivil Savunma Acil Müdahale Birliği’nde görev alan personelin eğitimleri, eğitim ana konuları aylık dönemler, ayrıntılı eğitim programı ise haftalık olarak Acil Müdahale Birlik Amirliğince Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlanarak yürütülmektedir.

b- Verilecek eğitimler, ülkemizde her an oluşabilecek doğal afetler (deprem, sel baskınları, büyük yangınlar) karşısında halkın can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla yürürlükteki mevzuat gereği konuyla doğrudan ilgili kurum ve kuruluşlara verilecek destek için hazır hale gelmek,

c- Olağanüstü bir durumda halkın can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla yapılacak arama-kurtarma faaliyetlerine hazır olmak üzere yapılır.

Sivil Savunma Halk Örgütü Eğitimi: 

Sivil Savunma Halk örgütü eğitimleri, Ocak – Haziran ayları arasında gerçekleştirilir.

(1) Temel Eğitim:
Sivil Savunma Teşkilatı Halk Örgütüne yeni alınan veya daha önce alınıp Temel Eğitim görmeyen mükellef personele Bölge Müdürlükleri’nce Sivil Savunma Temel Eğitimi verilir.

(2) Ekip Eğitimi:
Temel eğitimini tamamlamış halk örgütü mükelleflerine ekip eğitimi uygulanmaktadır. Ekip eğitimlerinde; ilk yardım, yangın söndürme ve kurtarma ile sosyal yardım konuları, Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk sahalarının özellikleri ve ihtiyaç duyulan eğitim türüne göre Bölge Müdürlüklerince seçilip anlatılmaktadır.

(3) İlave Kurslar:
Ocak – Haziran döneminde eğitim faaliyetlerine katılmayan personele, en son eğitim gününü takip eden on beş gün içerisinde veya Kasım ayı içerisinde ilave eğitim planlaması yapılır. Eğitimlerin herhangi bir nedenle ertelenmesi, ilgili Bölge Müdürünün teklifi ve Başkanlığın onayı ile olabilmektedir.

Sivil Savunma Halk Örgütü Mükelleflerinin Eğitimlere Katılma Zorunluluğu: 

Sivil Savunma Halk Örgütü Mükelleflerinin verilen eğitimlere ve düzenlenen tatbikatlara katılmaları Yasa gereğidir.

Yıl içerisinde eğitimlere iki veya daha fazla kez çağrıldığı halde katılmayan ve bunu alışkanlık haline getirdiği tespit edilen mükellef personel, hakkında Sivil Savunma yasası gereği yasal işlem başlatılabilmesi için Bölge Müdürlüklerince Personel ve İdari Şube Müdürlüğüne bildirilir.

Daire ve Müessese Sivil Savunma Teşkili Eğitimleri: 

Sivil Savunma teşkili kurmuş kamu ve özel Daire ve Müessese teşkillerinde yeni görevlendirilen personele Halk Örgütleri temel eğitiminin aynısı, Temel Eğitimi tamamlayan personele ise tazeleme ve ekip eğitimi verilmektedir. Daire/Müessese sivil savunma teşkillerinde görevlendirilenlerin eğitimleri Temmuz – Aralık ayları arasında yapılır.

Acil Müdahale Birliğince Desteklenecek Eğitim Faaliyetleri: 

Acil Müdahale Birliği Sivil Savunma görev alanına giren, eğitim faaliyetlerinde aktif olarak görev almaktadır. Bu görev alanları; Sivil Savunma Halk Örgütü eğitimleri, daire ve müessese teşkili personelinin eğitimleri, üniversitelerimizde kurulan arama ve kurtarma kulüp üyelerinin eğitimleri, orta dereceli okulların sivil savunma kol öğrencileri eğitimleri ve diğer okullarda sivil savunma gösterileri, sivil halkın eğitimi ve izci eğitimleridir.

Bu eğitimler, Bölge Müdürlükleri eğitim planlamalarında yer aldığı şekilde veya ihtiyaç halinde Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri ile koordineli olarak yürütülür.

Teşkilatımıza yeni kazandırılan arama-kurtarma araç ve gereçleri hakkında AMB’nce ders notları hazırlanıp, periyodik eğitim planlaması yapılarak uygulanır.

Okullara Yönelik Sivil Savunma Eğitim Faaliyetleri:

 

Yıl içerisinde düzenlenen; Resim, Kompozisyon, Şiir ve Bilgi Yarışmaları, İzci Kampı ile Sivil Savunma Kolu faaliyetlerinde, dağıtılan broşür, gerektiğinde verilen eğitimler ve kültür gezileri ile öğrencilerin;

(a) Sivil Savunma bilincini geliştirmek,
(b) Vatan sevgisini aşılamak,
(c) Gelecekte birer Sivil Savunmacı olarak yetişmelerine katkı sağlamak,
(d) İyi bir yurttaş olmasına katkı sağlamaktır.

 

 


 

 

SİVİL SAVUNMA

 

Harbin olumsuzluğu
Cephelerde kalmıyor.
Siviller bile artık
Korkunç zarar görüyor.

Saldırıdan korunmak
Yeterli önlem almak,
Bulunmak ilkyardımda
Şart sivil savunmada.

Tüm askerler cephede

Kararlı savaşırken;
Sivil savunma ile
Destekle cepheyi de.

Yurdun savunmasına,
Olumlu katkıları.
Sivil savunmacılar,
Kurtarmakta canları.

Askere ve kendine
Yardımcı olmak için,
Sivil savunmacı ol,
Hizmet et milletine

 


 

 

 

SİVİL SAVUNMA BİLİNCİ

 

 

Sivil Savunma Bilinci

Yurdumun her köşesinde

Her yaşta her bireye kazandırmalı

Hayat kurtarıcı bilgiler

Düşünürsen eğer mutlak lazım

Edinmek gerek sivil savunma bilinci

 

Barışta, savaşta her zaman

Bilgili insan hayat kurtarır

Yangın,sel tüm doğal afette

Edinmek gerek sivil savunma bilinci

 

İlk yardımı ehli yapmalı

Hayat kurtarmak zor iş ama

Gönül verip sivil savunmaya

Edinmek gerek sivil savunma bilinci

 

Akut, ahep, ahder hepsi yararlı

Bizler için çalışan onca ekip

Doğal afetlerde gönüllü

Edinmek gerek sivil savunma bilinci

 

Büyük, küçük demeden

Sıkıntı zamanı gelip çatmadan

Doğal afetlerden korunmak için

Edinmek gerekir sivil savunma bilinci

 


 

SİVİL SAVUNMA

Afet, Savaş Olursa

Yetişir Sivil Savunma

Kurtarır Sivilleri

Yardım Eder Onlara

 

Savaş Yıkıntı Afette

Veririz Biz El Ele

Sivil Savunma İle Birlikte

Mutlu Oluruz Yine

 

Mutluluğun Altında

Yatar Sivil Savunma

Mutlu Oluruz Tekrar

Sağ Ol Sivil Savunma

 


 

SİVİL SAVUNMA

 

Edirne’den Ardahan’a
Samsun’dan İskenderun’a uzanan
Devletin en şefkatli elleridir.
Sivil Savunma.

Savaşta ve barışta
Depremde, selde, yangında
Her tür afette,
Uzanır zorda kalan vatandaşına
Çeker alır ölüm tuzaklarından
Sarar yaralarını.

Sivil halkla beraber
Sivil halkın yanında
Karda, kışta her koşulda
Hazırdır göreve.
Karagün dostu,
Görevinin, özgüvenin okuludur
Sivil Savunma.

 


 

 

 

DEPREM

 

Gürültü kopar uzaktan,

Sular fışkırır topraktan.

İnsanlar yolu bulamaz,

Oluşan bu karanlıktan…

 

 

Bu bir deprem sesidir.

Bir canavar nefesidir…

Karanlık kaplar her yeri.

Bilmem kentin neresidir?

 

Anne ağlar yavrum diye,

Çocuk ağlar annem diye.

İnsanların hepsi şaşkın…

Bakamazsın bu sahneye.

 

Elimizden bir şey gelmez,

Bu felaket hiç sevilmez.

Bu sarsıntı yer küreden…

Daha önceden hiç bilinmez.

 

Sağlam temel sağlam evler,

Sözüm size mimar beyler.

Sağlam yapın her binayı!

Yıkılmasın kentler, köyler!

 SİVİL SAVUNMA


Uzun yıllardan beri insanlar savaşmakta,
Ölüm ile birlikte servetler yok olmakta.
Yangın ve felaketin anası oldu harpler,
Savaş sonralarında geri kaldı milletler.
Zaman ilerleyince kavga biter sanıldı,
Çağdaş gelişmelere umut ile bakıldı.
Oysaki gizli gizli ne silahlar yapıldı,
İnsanlar yığın yığın acımadan yakıldı.

Görüldü ki savaşta asker değil sadece,
Sivil halk da ölüyor, binlerce, onbinlerce.
“savaş kural tanımaz” ilkesi anlaşıldı,
Sivil savunmaya da böylece ulaşıldı.

Kurtarıcı, silahsız ve sivil kişilerden,
Teşkilatlar kuruldu, yönetildi merkezden,
İşyerinde ve evde, cephenin gerisinde,
Öz savunma sivilin yeşerdi bilincinde.

Sivil savunma artık bütün yurt genelinde,
Hizmet için çalışıyor cephenin gerisinde.
Ev, işyeri ve sivil, bu örgütçe korunur,
Sivil savunmacının görevi onurludur.

 


 

SİVİL SAVUNMASIZ YURT KORUNAMAZ

 

Sadece, askerden görev bekleme,

Sivil Savunmasız, yurt korunamaz;

Kendi görevini, ona yükleme

Sivil Savunmasız, yurt korunamaz.

 

Cephe gerisinde, halkın morali,

Doğal afetlerde, toplar yaralı;

Hastaya hizmette, gönül merali

Sivil Savunmasız, yurt korunamaz.

 

‘Felaket gelmeden, almalı önlem,

Felaketten sonra, boşa dövünmen’;

Diyordu Atatürk, bunu yürekten

Sivil Savunmasız, yurt korunamaz.

 

Savaşta uyarır, sirenle halkı,

Sar(ı) ,kırmızı, beyaz alarmla halkı;

Radyo, Televizyon, ilanla halkı

Sivil Savunmasız, yurt korunamaz.

 

Barışta eğitir, halkı durmadan,

Tatbikat yaptırır, gönlü kırmadan;

Savaşta savunur, yurdu yılmadan

Sivil Savunmasız, yurt korunamaz.

 


 

 

İKAZ ALARM İŞARETLERİ SLAYTI (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

 


 

SİVİL SAVUNMA GÜNÜ BOYAMA ETKİNLİKLERİ (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

 


 

28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ BİLGİ YARIŞMASI (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ )

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın

 • Kategori Seçin