Duyuru!

  • TARİH: 27.05.2024
Reklamı Geç

SİPARİŞ: 0 505 827 98 63

BİLSEM Sınavı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

BİLSEM Sınavı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Bilim ve Sanat Merkezi Milli Eğitim Bakanlığında hangi genel müdürlüğe bağlıdır?

Bilim ve Sanat Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlıdır.

Bilim ve Sanat Merkezinde danışmanlık hizmetleri nasıl yürütülür?

Bilim ve Sanat Merkezinde her öğrencinin bir danışman öğretmeni bulunur. Danışman öğretmen öğrencinin her türlü sorunuyla ilgilenir. Danışman öğretmen psikolojik danışman ile gerekli durumlarda görüş alış verişinde bulunur.

Bilim ve Sanat Merkezinde kayıt silme var mıdır? Varsa nasıl olur?

Bilim ve Sanat Merkezlerinde gerekli durumlarda kayıt silme vardır. Kayıt silme, Merkez Yürütme Kurulu kararlarıyla alınır. Öğrenci devamsızlık durumları da etkilidir.

Özel Eğitim ile Özel Öğretim arasındaki fark nedir?

Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim gereksinmelerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile bu bireylerin engel ve özelliklerine göre uygun ortamlarda sürdürülen eğitime “Özel Eğitim” denir. Özel Öğretim ise çeşitli kurslar, dershaneler, öğrenci etüt eğitim merkezleri ve benzeri kurumlarla diğer okulları kapsar.

Özel Eğitim nedir ?

Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak engelli bireylerin; ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda, genel ve meslekî eğitim görme haklarını kullanabilmelerini,Özel eğitim gerektiren bireylerin öğrenciyi merkez alan bir yaklaşımla hazırlanan programlarla konuşma ve dil gelişim güçlüğü, zihinsel, fiziksel, duyusal, görsel, sosyal, duygusal veya davranış problemleri ile temel öz bakım becerilerini, bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla açılan Özel, özel eğitim kurslarını ifade eder.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğretmenler kendilerini nasıl geliştiriyor?

Bilim ve Sanat merkezi öğretmenleri çeşitli hizmet içi eğitimler yoluyla kendilerini geliştirirler. Ayrıca kurum içi hizmet içi eğitimlerde öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerinde önemli rol oynar. Açılan TÜBİTAK kursları, proje hazırlama seminerleri de öğretmenlerin katılımı kendilerini geliştirmede önemli etkenlerdendir.

Bilim ve Sanat Merkezinde öğrencilere servis imkanı sunulur mu?

Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri merkeze kendi imkanlarıyla gelirler. Merkez öğrencilere ayrıca bir servis imkânı sağlamaz. Öğrenci velileri kendi aralarında anlaşarak bir servis tutabilirler.

Tanılama sınırlarınız nereleri kapsar?

İl sınırları içerisindeki tüm ilköğretim okullarını kapsar. İl genelinde en uzak okuldaki öğrenciler de tanılamaya dahildir.

Karakter eğitimi nedir?

Karakter Eğitimi çalışmalarında öğrencilerimizin, dürüstlük, hoşgörü, saygı, yardımseverlik, sorumluluk, duyarlı olma gibi evrensel değerleri sınıf içerisinde farklı etkinliklerle (müzik, drama, Türkçe dil etkinlikleri gibi) içselleştirmeleridir

Projelere veli katkısı nedir?

Proje hazırlama döneminde veliler ya da sponsorlar tarafından projelerin maddi kısmına destek sağlanır.

Bilim ve Sanat Merkezlerinin işleyişi ile ilgili bir yönerge mevcut mu?

Bilim ve Sanat Merkezlerinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esas ve usullerini düzenleyen “Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi” mevcuttur. Ayrıca “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği” mevcuttur.

Her üstün yetenekli öğrenci derslerde başarılı mıdır?

Her Üstün yetenekli öğrenci örgün eğitim kurumlarındaki derslerinde başarılı olmayabilir. Bunun etkenleri oldukça kapsamlı olup, Rehberlik Birimimizde gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

BİLSEM´ in tanılamasına katılacak öğrencilere ders aldırmanın faydası olur mu?

Bilim ve Sanat Merkezlerinde tamamen yetenek tanılaması olduğu için yapılan testlere öğrencinin hazırlık yapması anlamsızdır. Sahip olduğu yeteneğin ortaya çıkarılması bu tanılama sürecinde uzmanlarca sağlanmaktadır.

Üstün yeteneklilerin okulu var mı? Nerede?

Ülkemizde Üstün yeteneklilere eğitim veren bir özel lise, Kocaeli´ nin Gebze ilçesinde TEVİTÖL vardır. Ayrıca İstanbul´ da Beyazıt İlköğretim Okulu, MEB ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile eğitimini ilköğretim öğrencileri ile sürdürmektedir.

BİLSEM´ ler arası öğrenci nakli olur mu?

BİLSEM´ ler arası öğrenci nakilleri yapılmaktadır.

Üstün öğrencilere neden Özel Eğitim gereklidir?

Ülkemizdeki eğitim sisteminde yetişen nesil çağı yakalamakta zorlanmaktadır. Öğretim hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu / duyacağı yetişmiş, kendisini yenileyen, gelişmeye açık , farklılıkları sergilemekten çekinmeyen bir nesil yetiştirmenin gerekliliği açık bir şekilde görülmektedir . Üstün yetenekli çocuklara ve gençlere yeteneklerini geliştirme imkanı sunamamak yada sunmamak bu ülkenin geleceğine yön verecek insanları yönlendirmemek geleceğimize değer vermememiz anlamına gelir. Üstün yetenekli çocuklar mevcut enerjilerini harcayacakları meşru zeminler bulamadıkları zaman gayri meşru gruplar içinde lider olarak görev alabilmekte ve geleceğimizle oynamaktadırlar. Toplumdan kendilerini soyutlamakta ve bir müddet sonra ukala öğrenciler olmaktadırlar. Kolay öğrenmenin verdiği rehavete kapılmakta ve bir müddet sonra başarısızlığa düşmekte sorumsuz insanlar olmaktadırlar. Toplum için bir değer olan bu öğrenciler olumsuzluğa dönüşmeden kazanılması gereken risk grubundandır.

Üstün çocukların eğitimi neden tek bir okulda yapılmıyor?

Bu konu bilimsel alanda tartışmalı bir konudur. Her iki görüşü savunan bilim adamları vardır. Her iki durumunda avantajları ve dezavantajları vardır. Ülkemizde resmi olarak Bilim ve Sanat Merkezleri şeklinde yapılanma şu an en uygun görülen modeldir. Ancak konu ile ilgili çalışmalar, araştırmalar yoğun olarak sürmektedir.

Üstün çocukların ülke için önemi nedir?

Gelişmiş ülkelerde üstün yetenekli çocuklara çok fazla değer verilmekte olup bu öğrencilerin eğitimi için yoğunlaştırılmış eğitim programları hazırlanmakta bire bir eğitim verilmektedir. Bu yoğun eğitimden geçen öğrenciler ülkelerin en üst yönetim kademelerinde ülkelerine hizmet vermektedirler. Ülkemiz için önemi gelecekte güçlü devlet olarak var olmanın gereğidir.

BİLSEM´ de kılık kıyafet nasıldır?

BİLSEM´ de öğrencilerin kılık kıyafetleri serbest olup belli bir önlük uygulaması yoktur.

BİLSEM öğrenci seçiminde ayrımcılık yapılır mı?

BİLSEM´e öğrenci seçiminde hiçbir şekilde ayrımcılık yapılmaz. Yapılması durumunun öğrenci psikolojisi üzerinde, önemli derecedeki olumsuz etkileri göz ardı edilemez

BİLSEM´ e kimler başvurabilir?

Bakanlıkça belirlenen kriterlere bağlı olmak kaydıyla, Merkez Yürütme Kurulunda alınan karar ve Bakanlık onayı doğrultusunda belirlenen sınıflardan öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan formlarla başvurulabilir.

Uygulanan sosyal etkinlikler nelerdir?

Çeşitli klüp etkinlikleri ( Satranç, Matematik gibi) nin yanı sıra bilimsel geziler, araştırma gezileri, tanıtım ya da bilgilenme amaçlı ziyaretler, drama, spor etkinlikleri ve Bilim şenlikleri yapılır.

Fiziki mekânların durumu nasıldır?

Bilim ve sanat merkezi fiziki mekân ve donanım açısından oldukça iyidir. Her yaştaki üstün yetenekli öğrencinin ihtiyaç duyduğu araç gerece sahip olup, tüm laboratuar ve atölyeler de bireysel çalışmalara uygun olarak tasarlanmıştır.

Bilim ve Sanat Merkezinde Okul Öncesi öğrencilerine yönelik tanılamanız ve çalışmalarınız var mı?

Merkezimizde bu yönde bir tanılama henüz yapılmamaktadır.

Bilim ve Sanat Merkezine hangi sınıflardan öğrenci alınmaktadır?

Bilim ve Sanat Merkezi´ ne alınacak öğrencilerin sınıflarının belirlenmesi, MYK ´n da alınan karar ve bu kararın Bakanlıkça onaylanması doğrultusunda gerçekleşir.

BİLSEM ücretli okul mudur?

Hayır. Öğrenci veya veliler tarafından herhangi bir ücret ödenmez. Bilim ve Sanat Merkezi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel eğitim okuludur. Diğer normal okullar gibi Okul Aile birliği aracılığı ile bağış kabul edilmektedir.

BİLSEM deki eğitim süresi nasıldır ?

BİLSEM deki eğitim süresi öğrencinin kuruma kayıt yaptırması ile başlamakta olup, orta öğretimi tamamlaması ile sona ermektedir.

BİLSEM´ in sınavlara (SBS, YGS, LYS…) katkısı olur mu ?

BİLSEM de verilen eğitimin sınavlara ek puan vb bir katkısı bulunmamaktadır. Ancak verilen eğitimin içeriği öğrencilere bilimsel düşünme, problem çözme, araştırma teknikleri vb davranışları kazandıracağı için dolaylı bir katkı sağlayacaktır.

Diploma vb. belge verilir mi ?

Eğitim programları sonunda ve eğitimin tamamlanması neticesinde yönerge gereği öğrencinin aldığı eğitimleri gösteren bir belge verilir.

Bilim ve Sanat Merkezleri diğer eğitim kurumlarına alternatif bir kurum mudur?

BİLSEM öğrencileri normal okullarına devam etmekte, okul dışı zamanlarında BİLSEM´ e gelmektedirler. Dolayısıyla Bilim ve Sanat Merkezleri alternatif bir eğitim kurumu değil Örgün Eğitim Kurumlarını destekleyici bir eğitim kurumudur.

Bilim ve Sanat Merkezleri bir ihtiyaç mıdır? Bu merkezlerin açılmasına ne gerek var?

Bir yandan üstün l yetenekli çocuklara ve gençlere, yeteneklerini geliştirme fırsatını sunamamak, öte yandan endüstrinin işe yarar insan ihtiyacına cevap verememek, eğitim sistemimizin içerisindeki kaygı yaratan bir boşluk haline gelmiştir. Bu noktalardan hareketle kuruluşuna başlanan (BİLSEM); Okul öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim çağındaki öğrencilerin üstün veya özel yeteneklerini geliştirerek bilimsel düşünme ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, problem çözen bireyler haline gelmelerini, onlara gerçek yaşamda öğrenme fırsatları ve özel eğitim aktiviteleri yoluyla sağlayan bir eğitim kurumudur

Bilim ve sanat merkezleri ne iş yapar?

Üstün zekâ veya üstün yetenek seviyesindeki öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda eğitim gördüğü destek eğitim kurumlarıdır. Bilsem’ ler, ülkemizdeki üstün yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi, tespit edilen öğrencilerin kendilerini tanımaları ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan kurumlardır.

BİLSEM Ne Demek?

Bilim ve sanat Merkezlerinin kısaltılmış adıdır.

Üstün Zekalı Veya Üstün Yetenekli Çocuk Kime Denir?

Belli bir alanda veya birden fazla alanda yaşıtlarına oranla yüksek düzeyde performans gösteren ve alan ve konu uzmanları tarafından tanımlanan çocuklardır.

Üstün Zeka IQ Olarak Hangi Değeri İfade Eder?

Üstün Zekâ: geçerli ve güvenilir zekâ testlerinde sürekli olarak 130 (IQ) ve daha yukarı değeri ifade eder.

Balıkesir Bilim Ve Sanat Merkezi Hangi Yetenek Alanlarında Öğrenci Almaktadır?

Balıkesir Bilsem “Genel zihinsel yetenek” alanında öğrenci almaktadır.

BİLSEM’e Diğer İllerden De Başvuru Yapılabilir Mi?

Hayır. Sadece o ildeki öğrenciler başvuru yapılabilirler. Bu öğrencilerin il sınırları içerisindeki bir okula kaydının olması gerekir.

Balıkesir BİLSEM “Özel” Bir Eğitim Kurumu Mudur?

Hayır. Balıkesir Bilsem Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Resmi Özel Eğitim Okuludur.

Özel Eğitim Okulu Ne Demektir?

Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile bu bireylerin engel ve özelliklerine göre eğitim verilen okula Özel eğitim Okulu denir.

Tanılama Ne Demektir? Tanılama Sınırlarınız Nereleri Kapsar?

Üstün yetenekli öğrencilerin tespit edilmesine, yetenek alanlarının ortaya çıkarılmasına yönelik olarak yapılan uygulamaları ifade eder. Balıkesir il sınırları içerisindeki tüm ilköğretim okullarını kapsar. İl genelinde en uzak okuldaki öğrenciler de tanılamaya dâhildir.

Bilsem Sınavında Başarılı Olan Öğrencinin Kaydı BİLSEM’e mi Alınıyor? Durumu Ne Oluyor?

Hayır. Öğrenci kayıtlı bulunduğu okulunda eğitim öğretimine devam eder. Eğitim öğretim saatleri dışındaki saatlerde BİLSEM de yetenekleri doğrultusunda destek eğitimi alır.

BİLSEM’ lerde Eğitim Öğretim Nasıldır?

Öğrencinin kayıtlı bulunduğu okulun eğitim öğretim saatleri göz önünde bulundurularak normal eğitimi aksatmayacak şekilde planlanır ve yürütülür.

BİLSEM’deki Eğitim- Öğretim Süresi Nasıldır?

BİLSEM deki eğitim – öğretim süresi öğrencinin kuruma kayıt yaptırması ile başlamakta olup, orta öğretimi tamamlaması ile sona ermektedir. (Öğrencinin kaydının silinmesini gerektiren durumlar hariç)

BİLSEM Tanılamalarında Uygulanacak Testleri Kim Belirliyor?

Bilim ve Sanat Merkezlerine öğrenci seçme sınavlarında uygulanacak testleri Bakanlık Düzeyinde Oluşturulan “Üst Danışma Kurulu” tarafından belirlenmektedir.

Ön Değerlendirme Ne Demek?

İlköğretim Okulları tarafından aday gösterilen öğrencilerin gözlem formları, merkezimiz bünyesinde oluşturulan tanılama komisyonunca değerlendirilir. Değerlendirme sonucuna göre grup taramasına alınacak öğrenci listeleri okullarına veya velisine bildirilir.

Grup Tarama Testi Ne Demek?

Merkezimiz tarafından ön değerlendirme sonucunda grup taramasına alınması uygun görülen öğrenciler, gruplar halinde Üst Danışma kurulunca belirlenen ölçme araçları ve ölçütleri doğrultusunda teste tabi tutulurlar.

Bireysel İnceleme Ne Demek?

Grup taramasında yeterli performans gösteren öğrenciler üst danışma kurulu ve tanılama komisyonunun uygun göreceği ölçme araçları ve ölçütler kullanılarak Uzmanlar tarafından birebir teste tabi tutulurlar.

Kayıt Ve Yerleştirme Nasıl Yapılır?

Bireysel inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre sıralanan öğrenci listesi Genel Müdürlüğümüze gönderilir. Genel müdürlükçe yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan listeler onaylandıktan sonra merkezimize gönderilir ve öğrencinin kaydı yapılır.

BİLSEMLERDE Uygulanan Eğitim Programları Nelerdir?

a) Uyum (Oryantasyon),
b) Destek Eğitimi,
c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme,
ç) Özel Yetenekleri Geliştirme,
d) Proje Üretimi/Yönetimi
Alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın

  • Kategori Seçin