DİKKAT!

reklambanner
 • TARİH: 20.09.2021


BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR ( YEŞİLAY HAFTASI MART AYININ İLK HAFTASI)

BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR ( YEŞİLAY HAFTASI MART AYININ İLK HAFTASI)

                      YEŞİLAY HAFTASININ ANLAM VE ÖNEMİ

Alkollü içkilerin ve uyuşturucunun zararlarını bilen ve bu konuda duyarlı bir gurup vatandaşımız, 5 Mart 1920 tarihinde Hilali Ahdar Derneğini kurmuştur. Bildiğiniz gibi hilal, ay sözcüğü ile eşanlamlıdır. Ahdar ise yeşil anlamındadır. Yani Hilali Ahdar’ın kelime anlamı “Yeşilay“dır.

Yeşilay Derneğinin kuruluş tarihini içine alan 1 – 7 Mart arası ülkemizde Yeşilay Haftası olarak kutlanır. Yeşilay Haftasında alkollü içkilerin ve uyuşturucunun toplumumuza, aile yapımıza ve bireylere verdiği zararlar anlatılır.

Esrar, afyon, kokain, LSD gibi uyuşturma özelliği olan maddeler, uyuşturucu olarak adlandırılır. Alkollü içkiler ise içildiğinde insanı sarhoş eden, hareketlerini ve düşünceleri kontrol etmesini engelleyen her tür içkidir. Alkollü içki veya uyuşturucu alan kişiler vücutlarında önce rahatlık, baş dönmesi gibi etkiler görürler. Bu kişiler daha sonra vücutlarının ve akıllarının kontrolünü kaybettikleri için doğru düşünüp doğru karar veremezler. Bu nedenle diğer insanlara göre kolay suç işlerler. Alkollüyken araç sürenler, kazalara neden olurlar.

Alkollü içkiler, uyuşturucular insanda zamanla bağımlılık yaratır. Alkol almayı alışkanlık haline getirenlere alkolik denir. Alkolikler kazandıklarının önemli bir bölümünü bağımlılıklarını karşılamak için alkole harcarlar. Alkol aldıkları anlarda duyarsızlaşır ve çevrelerini rahatsız ederler. Alkol alamadıklarında ise sinirli olur ve çevrelerindekilere karşı kırıcı davranışlar sergilerler. Bu yüzden alkolikler toplum içinde sevilmezler ve saygı görmezler. İçki ve uyuşturucu kullanan kişilerin aile düzenleri ya yoktur ya da bozulmuştur.

Uyuşturucu ve alkollü içkiler insan sağlığı açısından da zararlıdır. Vücudumuzun tüm önemli organları içki ve uyuşturucudan olumsuz etkilenir. Ülser, siroz, felç gibi hastalıkların nedenleri arasında uyuşturucu ve alkollü içkiler önemli yer tutar.

Ne yazık ki sigara, toplumumuzda yaygın olarak kullanılan bir maddedir. Sigara; iştahı keser, sindirimi güçleştirir, dişleri sarartır, ülsere sebep olur, akciğere zarar veri, kansere ve pek çok hastalığa doğrudan ya da dolaylı neden olur. Sigara kullanan insanlar sadece kendilerine değil çevrelerindeki insanlara da büyük zarar verirler. Sigara dumanında yer alan zararlı maddeler, sigara içmeyen insanları da olumsuz etkilemektedir. Öyle ki; sigara içilen bir ortamda uzun süre kalan kişiler, sigara içenlerin yakalandıkları hastalıklara maruz kalırlar.

Ülkemizde uyuşturucu maddelerin yapımı, satışı, kullanılması, taşınması, bulundurulması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar ceza kanunlarımıza göre suç işlemiş sayılırlar. Uyuşturucu madde kullananlara ve satanlara ağır hapis cezaları uygulanır.

 

Uyuşturucu maddelerin bir kısmı ilaç yapımında kullanılır. Ancak bu alandaki kullanım için gereken maddeler, devlet tarafından belirlenen alanlarda, devletten özel izin almış kişiler tarafından belirli denetimlerden geçirilerek üretilir.

Toplumumuzu, aile yapımızı, bireylerimiz içki ve uyuşturucunun pençesinden kurtarmak için kurulan Yeşilay Derneği’nin simgesi; beyaz üstüne yeşil bir aydır. Yeşilay Derneği Genel Merkezi, Yeşilay adlı aylık bir dergi yayınlamaktadır. Bu dergi düzenli olarak alkollü içkilerin, uyuşturucuların, sigaranın topluma ve sağlığa olan zararlarıyla ilgili yayın yapmaktadır.

Yeşilay Haftası boyunca öğrendiklerimizi yaşam boyu unutmamız ve uygulamamız gereklidir. Çevremizde bu maddeleri kullanan ve bizim de kullanmamızı isteyen kötü niyetli kişiler olabilir. Ancak biz kötülüklerin anası olan uyuşturucu ve alkollü içkilerden uzak durmalıyız.

 

                                                                                                  ZEYNEP ATEŞ (GÖKTÜRK İLKOKULU 2/A SINIFI )

 

Yeşilay Haftası Konuşma Metni

 

SEVGİLİ ARKADAŞLAR!

 

Alkollü içki, sigara ve uyuşturucunun zararını bilmeyenimiz yoktur. Ama ne yazık ki insanlar yine de bilinçsiz bir şekilde bunları tüketmeye devam etmektedirler. 5 Mart 1920 tarihinde Hilal-i Ahdar Derneği kurulmuştur. Hilal ay, ahdar da yeşil anlamına gelmektedir. Hilal-i Ahdar Derneği daha sonra Yeşilay adını almıştır. Bu derneğin amacı, alkollü içki, sigara ve uyuşturucunun zararlarını topluma anlatmak ve bunları içenleri vazgeçirmektir.

 

Uyuşturucu denilince akla esrar, eroin ve kokain gibi maddeler gelmektedir. Ülkemizde bu maddelerin kullanılması ve satılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlara ağır hapis cezaları verilir. Uyuşturucu madde adından da anlaşılacağı gibi insan vücudunu uyuşturur ve bağımlılık yaratır. Uyuşturucu madde kullanımının sonu ölümdür.

 

İçildiğinde insanı sarhoş eden maddelere alkollü içkiler diyoruz. Sarhoş olan insan kolayca suç işler. Trafik kazalarının büyük bir bölümü, içkili araba kullanmaktan ileri gelmektedir. İçki içen insanların aile hayatları da yok denecek şekildedir. Beyin, kalp, mide ve akciğer gibi organlar içkiden etkilenir. Ülser, felç ve siroz gibi hastalıklara ise içki sebep olmaktadır.

 

Bir başka zararlı alışkanlıkta sigaradır. Ne yazık ki sigara, toplumumuzda yaygın olarak içilen bir maddedir. İştahı kesip, akciğerlerimizde büyük tahribata neden olur. Sigara içen insanlar, ömürlerinin önemli bir bölümünü bu canavarın eline teslim etmiş olurlar. Sigaranın kansere sebep olduğunu ise artık bilmeyenimiz kalmamıştır.

 

Bütün kötülüklerin anası olan uyuşturucu, alkollü içkiler ve sigaradan uzak, sağlıklı bir ömür geçirmenizi diliyorum.

 


 

UYUŞTURUCUNUIN ZARARLARI

 

 

Beyin ve Merkezi Sinir sisteminde: Sigaradan itibaren bütün uyuşturucuların en büyük zararı ve tahribatı beyin ve merkezi sinir sistemi üzerindedir. Bu sebeple beynin mazrufu olan aklı ve iradeyi işlemez hale getirir. Kişiyi dengeden, normal yaşam ve davranışlardan uzaklaştırırlar.
Beyin ve akıl sağlığının en büyük düşmanı uyuşturuculardır. Bağımlılarda beliren ilk olgu; akıl ve sinir hastalıkları ve arızalarıdır. Delilik, erken bunama, şuur kaybı, uykusuzluk, felçler hezeyan (sayıklama, saçmalama, akıl dışı davranışlar ) halüsinasyon (vehim, hayal görme, işitme vs. ) lar, zeka ve hafıza kayıpları. En kısa ifade ile: Akıl hastalıkları, zihni ve ruhi karmaşa ve kaoslar .

 

Sindirim Sisteminde:

Bulantı, kusma, karın ağrıları, kabızlık, ishal, mide ve bağırsak spazmları, kanama ve yaraları, gastrit, ülser vs.

 

Karaciğer ve Böbreklerde:

Bu zehirlerin organizmadan atılmasında en ağır görev bu organlara düşmekte olup, karaciğer ve böbreklerde büyük arıza ve tıkanmalara, karaciğerde yetersizlik, yağlanma, sertleşme (siroz)…
Böbreklerde büyük tahribat, albümin, kan ve idrar çoğalması, tıkanmalar, ağır böbrek hastalıkları

 

Gözlerde:

Işık ve mesafede uyumsuzluk, şaşılık gece körlüğü, göz bebeği büyümesi, küçülmesi, göz adele felci bilinen sonuçlar ve tezahürlerdir.

 

Solunum Sisteminde:

Nefes darlığı, öksürük, boğulma hissi, bu yolla kalp sıkışmaları, solunum felçleri ve ölümler bilinen olaylardır.

 

Kan organlarında:

Kan ,insan hayatının en önemli organı olup, uyuşturuculardan büyük zararlar görür. Kansızlık ,kan zehirlenmeleri, kan hücrelerinde şekil ve miktar değişiklikleri, kanın korkulu arızası olan pıhtılaşma ve kangrenler başlıca arızalardır.

 

Zehirlenme:

Uyuşturucuların başta gelen olumsuzluğu zehirlenmeler ve bu yolla gelen ölümlerdir. İlk defa olursa HAD, tekerrür ederse “Müzmin Zehirlenme” adını alır.

 

Sosyal ve Maddi Etkileri

Sosyal bir varlık olan insanın çevresi ile uyum içinde olması, akıl ve zihin sağlığı ile mümkündür.

Bu sebeple akli ve zihni hayatın en büyük düşmanı olan uyuşturucular, insanın uyum gücünü zaafa ve iflasa götürmekle onu aileden, toplumdan ve çevresinden kopararak, yalnızlığa, bunalıma ve hemen ardından da sorumsuz, hipisel (hayvani) bir hayata mahkum eder. Bağımlıyı yaşayan bir ölü haline getirir.

Bu sebeple, uyuşturucuların, bağımlıya, aile hayatına, doğacak çocuklara, iş hayatına, aile ve ülke ekonomisine, ferdi ne toplumsal ahlaka (namus ,iffet, şeref, haysiyet v.s.) verdiği zararlar ifadelere sığdırılamaz.

İntiharların, cinayetlerin, her türlü  gasp ve anarşinin temelinde uyuşturucu vardır.


 

 SAĞLIĞA ZARAR

 

Sigara, içki ve kumar,

Hepsi sağlığa zarar.

Kendini, keseni düşün,

İnsan canına mı kıyar?

 

Eroin, kokain, esrar

Gençliğini tüm yıkar.

Aileni, kendini düşün,

İnsan bir kez doğar.


 

SAĞLIĞA ZARAR

 

Sigara, içki ve kumar,

Hepsi sağlığa zarar.

Kendini, keseni düşün,

İnsan canına mı kıyar?

 

Eroin, kokain, esrar

Gençliğini tüm yıkar.

Aileni, kendini düşün,

İnsan bir kez doğar.


 

SİGARA TAŞLAMASI

Kuş gribi vardır tavuk yemezsin,
Dereler bulandı balık yemezsin,
Radyasyon olunca çayı içmezsin,
Binbir zehir dolu içme sigara.

Soğuk hasta yapar camı açmazsın,
İçmeyen dumanı şifa mı sansın,
Maksat alev ise yüreğin yansın,
Derdinin dermanı değil sigara.

İçi zehirli ot bir ucu kara,
Cepte delik açar ciğerde yara,
Sağlık elden gider koyar mezara,
Bilerek intihar içme sigara.

Malkoç Ali özler dumansız hayat,
Bir taşlama yazdım var mı kabahat,
Yırt paketi kır çakmağı çöpe at,
Şu dünyamı esir alma sigara.


SAĞLIK DÜŞMANLARI

Sağlığının düşmanları:
İçki, sigara, kumar.
Bunlara alışanlar,
Görürler pek çok zarar.

İçkinin kötülüğü,
Saymakla bitmez her an.
Katil bile olur da,
Hatırlayamaz insan.
Vücuduna, kesene.
Zararı çoktur onun.
Tütün ömrü kısaltır,

Çabucak gelir sonu.
Hazineyi eritir,
Cebinde kalmaz para.
Kumar kötü bir illet,
Alışan düşer dara,
Sağlık düşmanlarından
Korun, her an uzak ol.
Yaşamak istiyorsan,
Kendine bul başka yol


 

YEŞİLAY’A HOR BAKMAYIN

 

Sokağın kucağında
Korku sırdaşım oldu,
Yalnızlık ocağında
Sefalet eşim oldu.

Bilgisiz kaldım yazık,
Sevgisiz kaldım yazık,
İlgisiz kaldım yazık
Hatalar işim oldu.

Dünyadan kopmalıyım,
Uykuya sapmalıyım,
Hayaller yapmalıyım,
Zehir yoldaşım oldu.

Beni boşverin artık,
Biz bu batağa battık,
Yeşilay’a hor baktık
Pişmanlık taşım oldu.

Merhamet ürperirken,
Garip canlar erirken,
Tenhalarda dururken
Yeşilay sırdaşım oldu.

 


 

YESİLAY

5 Mart 1920’de bir hilal doğdu,
Tabiat kendine ahdar’ı sundu.
Sağlik savaşcisi Mazhar Osman,
Hilali Ahdar Derneğini kurdu.

Ahdar-yeşil,Hilal-Ay’dır,
Bugün bilinen ismi yesilay’dır.
Kötülüklerin anası ile savaşan,
Ülkem cemiyetlerinin en faydalısıdır.

İçki ev yıkar,ocak söndürür,
Sigara ağır ağır öldürür.
Afyon-esrar düsmanı yeşilay,
Bireyleri sağlikli yaşama döndürür.

Kokain-LSD’den uzak duralım,
Ülser,siroz ve kansere set kuralım.
Berrak beyin,temiz akciğer için,
Hepimiz yesilay’a üye olalım.

 


 

SAĞLIĞA ZARAR

Sigara, içki ve kumar,
Hepsi sağlığa zarar.
Kendini, keseni düşün,
İnsan canına mı kıyar?

Eroin, kokain, esrar
Gençliğini tüm yıkar.
Aileni, kendini düşün,
İnsan bir kez doğar.


 

ÖZLÜ SÖZLER

 

 • İçki güldürür, süründürür, öldürür.
 • İçki sağlığın düşmanıdır.
 • İçki kötülükler doğurur.
 • İçki aile bütçesini eritir.
 • İçki sinir ve sindirim sistemlerini bozar.
 • Sigara kanserle kardeştir.
 • Akıllı adamların tek içkisi sudur.
 • İçki bütün kötülüklerin anasıdır.
 • İçki öldürür, kumar söndürür, spor güldürür.
 • İçki insanı sefalete, rezalete hatta cinayete sürükler.
 • Alkol, veremin en yakın dostudur.
 • Alkol kapıdan girerse, mutluluk pencereden çıkar.
 • Toplumdaki pek çok facianın sorumlusu içkidir.
 • Alkol almak, gönüllü çılgınlıktır.
 • İçkinin girdiği yerden akıl, ahlâk ve utanma kaçar.
 • Üç kadehten fazla içip de sarhoş olmadığını ileri süren herkes sarhoştur.
 • İçkiyi savunanlar olabilir. Fakat içki onları asla savunmaz.
 • Alkol kapıdan girerse, mutluluk pencereden çıkar.
 • Sigara içenlere öncelik tanıyın. Çünkü onlar bu dünyada misafirdir.
 • Sigara içenin evine hırsız girmez. (Gece boyunca öksürdüğü için)

 

 

YEŞİLAY HAFTASI BOYAMA SAYFALARI (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ) (1)

 

 

—————————-

YEŞİLAY HAFTASI BOYAMA SAYFALARI (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ) (2)

 

 

 

 

 

 


Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKINDüşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın

Site İçi Arama
Sponsorlu Bağlantılar
bloggif_612e4cb4b7b1b
 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM